Guterres: Küresel ?s?nmaya ge? olmadan dur demeliyiz

Birle?mi? Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ?s?nmadan ka??nmak i?in tüm ülkelerin somut tedbirler almas? ?a?r?s?nda bulundu.

?in-Pakistan Ekonomik Koridoru'nda erteleme yok

?in D??i?leri Bakanl??? S?zcüsü Geng Shuang, Financial Times gazetesinde yer alan ?in-Pakistan Ekonomik Koridoru'yla ilgili haberin ger?ek d??? oldu?unu s?yledi.

?in ve Pakistan'dan stratejik i?birli?ini ilerletme s?zü

?in ile Pakistan d??i?leri bakanlar?, iki ülke aras?ndaki her ko?ulda stratejik i?birli?i ortakl???n? ilerletmede mutab?k kald?.

Xi Jinping, Venezuela Devlet Ba?kan? Nicolas Maduro'yla g?rü?tü
-?in2018/09/14 21:16:12September 15 2018 10:52:26

Xi Jinping, Venezuela Devlet Ba?kan? Nicolas Maduro'yla g?rü?tü

?in Cumhurba?kan? Xi Jinping, bugün Beijing'de Venezuela Devlet Ba?kan? Nicolas Maduro'yla g?rü?tü.

?in: Kore nükleer sorununda 3 ilkeye sad?k kalaca??z
-?in2018/09/14 19:34:54September 15 2018 10:52:26

?in: Kore nükleer sorununda 3 ilkeye sad?k kalaca??z

?in'in Viyana'daki BM ve di?er uluslararas? ?rgütler nezdindeki daimi temsilcisi Wang Qun dün Uluslararas? Atom Enerjisi Ajans? Konsey Toplant?s?'nda yapt??? konu?mada, Kore yar?madas?ndaki nükleer sorunla ilgili olarak ?in'in ü? ilkede ?srarc? olmaya devam edece?ini belirtti.

Güney ile Kuzey Kore aras?nda irtibat bürosu a??ld?
-Dünya2018/09/14 19:17:34September 15 2018 10:52:26

Güney ile Kuzey Kore aras?nda irtibat bürosu a??ld?

Güney Kore-Kuzey Kore ?rtibat Bürosu bu sabah Kuzey Kore'deki Kaesong Endüstri B?lgesi'nde a??ld?. ?ki ülkeden yetkililer a??l?? t?renine kat?ld?.

A?ustos ay?nda ?in ekonomisi istikrar? korudu
-?in2018/09/14 19:07:16September 15 2018 10:52:26

A?ustos ay?nda ?in ekonomisi istikrar? korudu

?in Ulusal ?statistik Bürosu S?zcüsü Mao Shengyong, A?ustos ay?nda ?in'in üretim talebi, istihdam ve mal fiyatlar?n?n istikrarl? oldu?unu, ekonominin istikrarl? geli?ti?ini kaydetti.

“Yüzy?l?n Anla?mas?”nda sona gelindi
-Dünya2018/09/14 16:54:00September 15 2018 10:52:26

“Yüzy?l?n Anla?mas?”nda sona gelindi

New York Times gazetesinde dün ABD Ba?kan? Trump'?n Uluslararas? Müzakereler ?zel Temsilcisi Jason Greenblatt'in s?zlerine dayan?larak verilen habere g?re, Filistin ile ?srail aras?nda nihai bar?? ger?ekle?tirilmesini ama?layan “Yüzy?l?n Anla?mas?”nda son a?amaya gelindi, anla?man?n i?eri?i yak?nda a??klanacak.

Merkez Bankas? faiz art?rd?, uzmanlar olumlu de?erlendirdi
-Türkiye2018/09/14 16:17:38September 15 2018 10:52:26

Merkez Bankas? faiz art?rd?, uzmanlar olumlu de?erlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? Para Politikas? Kurulu (PPK), piyasalar?n merakla bekledi?i faiz karar?n? a??klad?. PPK faizi 6,25 puan artt?rd?. B?ylece faiz, yüzde 17.75'ten yüzde 24'e ??km?? oldu. Karar ?ncesi 6.41'i g?ren dolar Merkez Bankas?'n?n faiz karar?n?n ard?ndan 6.03 TL'ye kadar geriledi. Dolar, k?sa süre sonra yeniden 6.18 seviyesine yükseldi. Faiz karar? sonras?nda Borsa ?stanbul ise 91.859 puandan 93.570 puana yükseldi.

Haber Analiz-“Liderlerin ?nderli?i” ?in-Rusya ili?kilerinin itici gücü
-?in2018/09/14 15:40:10September 15 2018 10:52:26

Haber Analiz-“Liderlerin ?nderli?i” ?in-Rusya ili?kilerinin itici gücü

?in Cumhurba?kan? Xi Jinping ve Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, yeni sona eren 4. Do?u Ekonomik Forumu s?ras?nda son d?rt ay i?indeki ü?üncü g?rü?melerini ger?ekle?tirdi.

?in: Küresel yoksullukla mücadeleye itici gü? kataca??z
-?in2018/09/14 15:15:09September 15 2018 10:52:26

?in: Küresel yoksullukla mücadeleye itici gü? kataca??z

?in Birle?mi? Milletler'in (BM) Cenevre Temsilcisi Yu Jianhua, ?in'in küresel yoksullukla mücadeleye yeterli kaynak ve itici gü? sa?layaca??n? belirtti.

?in'den ?ran Nükleer Anla?mas?'n? destekleme ?a?r?s?
-?in2018/09/14 11:37:03September 15 2018 10:52:26

?in'den ?ran Nükleer Anla?mas?'n? destekleme ?a?r?s?

?in'in Viyana'daki BM Temsilcisi Wang Qun, ilgili taraflara ?ran Nükleer Anla?mas?'n? destekleme ?a?r?s?nda bulundu.

“?in, geli?en ülkelerin seslerini duyurmas?na yard?m etti”
-?in2018/09/14 10:34:15September 15 2018 10:52:26

“?in, geli?en ülkelerin seslerini duyurmas?na yard?m etti”

G77 Viyana B?lümü Ba?kan? Carlos Jativa, ?in'in geli?en ülkelerin küresel konularda seslerini duyurmas?nda son derece ?nemli rol oynad???n? belirtti.

“Daha fazla ülkeyle serbest ticaret b?lgesini g?rü?meye haz?r?z”
-?in2018/09/14 10:31:49September 15 2018 10:52:26

“Daha fazla ülkeyle serbest ticaret b?lgesini g?rü?meye haz?r?z”

?in Ticaret Bakanl???, ?in'in daha fazla ülkeyle serbest ticaret b?lgesi in?as? hakk?nda isti?are yapmaya haz?r oldu?unu a??klad?.

?in: Ek gümrük vergisi, ticaret a???? sorunu ??zemez
-?in2018/09/14 10:30:46September 15 2018 10:52:26

?in: Ek gümrük vergisi, ticaret a???? sorunu ??zemez

?in Ticaret Bakanl???'ndan bugün yap?lan a??klamada, ticaret a???? ya da fazlas?n?n geni?lemesi veya daralmas?n?n piyasa taraf?ndan belirlendi?i, ABD'nin uygulad??? ek gümrük vergisi gibi tek tarafl? ?nlemlerle sorunun ??zülemeyece?inin bilincine varmas? gerekti?i bildirildi.

Wang Yi, Fransa D??i?leri Bakan? Le Drian ile g?rü?tü
-?in2018/09/14 10:05:08September 15 2018 10:52:26

Wang Yi, Fransa D??i?leri Bakan? Le Drian ile g?rü?tü

?in D??i?leri Bakan? Wang Yi, dün Beijing'de Frans?z mevkida?? Jean Yves Le Drian ile g?rü?tü.

Kazakistan'la Türkiye aras?nda 5 anla?ma imzaland?
-Dünya2018/09/14 09:44:58September 15 2018 10:52:26

Kazakistan'la Türkiye aras?nda 5 anla?ma imzaland?

Türkiye Cumhurba?kan? Erdo?an ile Kazakistan Cumhurba?kan? Nazarbayev'in dünkü ba? ba?a g?rü?meleri ve kat?ld?klar? Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplant?s?'n?n ard?ndan iki ülke aras?nda 5 anla?ma imzaland?.

?in: ABD'den davet ald?k, ayr?nt?lar? konu?uyoruz
-?in2018/09/13 20:19:07September 15 2018 10:52:26

?in: ABD'den davet ald?k, ayr?nt?lar? konu?uyoruz

?in Ticaret Bakanl??? s?zcüsü Gao Feng, ticaret sürtü?mesiyle ilgili olarak ABD'den müzakere daveti ald?klar?n? ve daveti olumlu kar??lad?klar?n? belirtti. S?zcü Gao, iki taraf?n ilgili ayr?nt?lar üzerine g?rü?tüklerini kaydetti.

sun893.com

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player
Gobi ??lü'nde yükselen g??men kasabas?
Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
申博正网开户登入 申博提款最快登入 申博娱乐优惠登入 菲律宾太阳城申博88msc登入 188申博直属现金网登入 申博官网娱乐城登入
菲律宾申博在线游戏代理 申博真人游戏登入 申博在线游戏开户登入 申博在线138管理登入 菲律宾申博直营网登入 菲律宾太阳申博申请提款
菲律宾申博在线登入官网登入 www.95495666.com 申博官网登入不了 澳门申博网上娱乐 菲律宾太阳网城上娱乐 申博亚洲娱乐官网登入
申博代理登录 菲律宾太阳网上娱乐 菲律宾太阳城娱乐网站登入 申博代理登录 申博娱乐开户登入 菲律宾申博太阳城娱乐
百度